«قاچاق انسان در لباس مبدلي به نام ترافيكينگ»

«قاچاق انسان در لباس مبدلي به نام ترافيكينگ»

مطلب از: روزنامه دانماركي اينفورماسيون
ترجمه از متن دانماركي: علي يوسفي شمالي

Smugling_n

اتحاديه اروپا سياست جديد مربوط به قاچاق انسان را در دست بحث و بررسي دارد، و بهمراه آن بحث تازه اي مطرح ميشود: آيا نقل وانتقال پناهجويان و مهاجران اسمش ‘قاچاق’ است يا ‘ترافيكينگ’؟
اين مفاهيم از اهميت بالايي برخوردارند، چون از آنها براي حقانيت بخشيدن به سياست هايي بسيار متفاوت با تبعاتي بسيار متفاوت به حال همه آن انسان هايي استفاده ميشود كه موضوع اصلي دخيل در اين قضايا هستند.نيويورك تايمز در روز پنجشنبه در صفحه اولش چنين تيتر زده بود: سازمان آتلانتيك شمالي، ناتو، در صدد است تا به جريان “ترافيكينگ” در درياي اژه خاتمه دهد. اين عنوان يكي از اخيرترين نمونه هاي تمايلي تازه براي تغيير نام قاچاقچيان انسان به ‘ترافيكرس’ است.

هستند بسياري كه كلمه ‘ترافيكينگ’ را با زنان مهاجري مرتبط ميدانند كه به خودفروشي واداشته مي شوند. شكي نيست كه از اين مفهوم تا مفهوم پناهجويان گريزان از جنگ داخلي سوريه، فاصله نسبتا زيادی است. با اين حال، هر دوي اين گروه، مطابق آيين نامه جديد شوراي وزيران اتحاديه اروپا، با رسميت بيشتري ذيل مفهوم ‘قربانيان ترافيكينگ’ طبقه بندی مي شوند.

بنا به گزارش شوراي وزيران اين اتحاديه، اين شورا اينروزها در حال بحث و بررسي طرحي پيرامون معادل سازي دو مفهوم ‘قاچاق’ و ‘ترافيكينگ’ است. بر اساس اين طرح، كه شبكه رسانه اي اروپايي statewatch.org

بر روي صفحه خانگيش قرار داده است، دلائل اتحاديه اروپا براي توجيح اين معادل سازي واژگاني – مفهومي رشد فزاينده قاچاق انسان و تبديل آن به شكلي از بزهكاري خشونت آميزي بيان شده است كه با هر دو فرم خشونت جسماني و رواني و نقض حقوق بشر پيوند و ارتباط تنگاتنگي دارد.

در پروتكل ضد قاچاق انسان سازمان ملل اين گونه قيد شده است، كه “قاچاق همانا انتقال غير قانوني و عبور دادن و گذراندن يك شخص از مرزهاي يك كشور با هدف درآمدزايي است.” قاچاق در اين معنا – بر خلاف ‘ترافيكينگ’ – ارتباطي با بهره برداري، اجبار، و نقض حقوق بشر ندارد. فرد مهاجر يا پناهجو بر سر موضوع قاچاق شدنش با قاچاقچيان به توافق رسيده است.

مطابق تعريف سازمان ملل ” ‘ترافيكينگ’ ، بر عكس قاچاق، زماني رخ ميدهد كه شخصي زمام اختيار شخص ديگري (بدون توافقي ميان شان) را با هدف بهره برداري از آن شخص در دست بگيرد.” همان طور كه مي بينيم دو مفهوم ‘بهره برداري’ و ‘توافق’ در اينجا نقشي اساسي بازي مي كنند. مطابق اين تعاريف، شخص قاچاق شونده با قاچاقچي اش به توافق رسيده است، حال آن كه شخص موضوع ‘ترافيكينگ’ يا انتقال يافته و ترافيك شده، با اجبار و برخلاف ميلش مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

اما حتي تحت شرايط و در مواردي كه در آن پناهجويان و مهاجران توسط قاچاقچيان مورد اذيت و آزار واقع ميشوند، صحبتي از ‘ترافيكينگ’ در ميان نيست. سواي اختلاف در تعاريف مفهوم ‘توافق’ و ‘بهره برداري’ ، آنجا كه شخصي به صورت قاچاق وارد مرزهاي كشوري ميشود، موضوعيت ‘قاچاق’ به شكلي نمونه از دست ميرود. ‘ترافيكينگ’ لزوما فقط با عبور از مرزها اتفاق نمي افتد، بل كه مي تواند در داخل مرزهاي يك كشور هم صورت بگيرد. همان طور كه رئيس سازمان جهاني مقابله با بردگي ، آيدان مك كيد، در نقدي بر اختلاط كاربرد اين دو مفهوم در روزنامه گاردين اشاره كرده است، ميتوان شخصي را از كاونتري به منچستر ‘انتقال’ داد (ترافيك كرد).

‘ترافيكينگ’ در قياس با ‘قاچاق’ انسان از بازه زماني بيشتري نيز برخوردار است. ميان مهاجر و انتقال دهنده اش ارتباطي هست، چون مهاجر زير بار منت و دين كسي است كه او را از مرز عبور داده است و از اين رو سعي در پرداخت دين خود به انتقال دهنده اش دارد. بنابراين ميتوان گفت ‘ترافيكينگ’ به معناي دقيق تر كلمه، درباره اجباري درازمدت و بهره برداري غيرمنصفانه از نيروي كار يك انسان است و نه فقط موضوع عبور دادن و انتقال مخفيانه انساني به داخل مرزهاي كشوري ديگر.

مطابق طرح هاي رو شده اخير شوراي وزيران اتحاديه اروپا، مقابله با شبكه هاي نقل و انتقال غير قانوني و قاچاقچيان آدم همچنان از اولويت بالايي برخوردار است، و اتحاديه اروپا گام هاي بعدي در راستاي عمليات نظامي اين اتحاديه در آبهاي مديترانه را خوشامد مي گويد.

اما چرا اين دو مفهوم را معادل هم قرار ميدهند؟ اختلاط آنها را بايد اين گونه فهميد، كه بسياري از انسان هايي كه به طور رسمي به عنوان قربانيان غير-اروپايي ‘ترافيكينگ’ شناخته ميشوند، براي ورودشان به داخل مرزهاي كشورهاي اتحاديه اروپا، از كمك و ياري قاچاقچيان برخوردار بوده اند. در چنين مواردي، لزوما مرز روشن و آشكاري ميان اين تقسيم بندي ديده نمي شود، زيرا يك مهاجر را هم مي شود به طور قاچاقي وارد وضعيت ترافيكينگ كرد. اما با وجودي كه حدفاصل و مرز مشخصي هم در ميان نيست، باز براي پيشبرد أهداف خود و حقانيت بخشيدن به يك روند سياسي ويژه، دست به دامان مخلوط كردن اين مفاهيم با يكديگر ميشوند.

ترجمه: علي يوسفي شمالي
لينك مطلب :

http://www.information.dk/561626?utm_content=bufferb80e7&utm_medium=social&utm_source=plus.google.com&utm_campaign=buffer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.