قبـــالا ؛ عرفان يهودی

قبالا –
نوشته: کارین. ف‌‌. استرکوفسکی
ترجمه: علی‌ یوسفی شمالی، آلبرت رحیمی

لينک به فايل پی دی اف
قبــــالا يا عرفان يهودی

الف: پيشگفتار
هدف اساسی از اين نوشتار پاسخگويی به دو پرسش است
نخست قبالا چيست و سپس بررسی جهات اصلی شکل گيری قبالا در قرن سيزدهم و آغاز قرن چهاردهم يعنی دورانی که اثر اصلی مربوط به قبالا يعنی زوهر نوشته شد.

ghabala-03

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.