آیا ما تنها زنگیان جهانیم؟

آیا ما تنها زنگیان جهانیم؟ میکل استرونگه  جهان سیاه زنگی شیطان است. کهکشان راه شیری سیاه زنگی جهان است. منظومه شمسی سیاه زنگی راه شیری، خورشید سیاه زنگی منظومه‌ شمسی است. عطارد نزدیکترین غلام حلقه بگوش خورشید است، این فسرده ترین و عرقریزترین غلامک دیوانه همه سیارات، کره ی کوچک جیوه ای. زمین بزرگ‌ترین سیاه … Continue reading آیا ما تنها زنگیان جهانیم؟