اهمیت ساختارگرایی

«اهمیت ساختارگرایی»‌ کلود لوی-استروس مباحث و گفتگوهای فنی و تخصصی دوطرفه میان زبانشناسان تفاوت اساسي دارد با آنچه که برخی فلاسفه خامدستانه تصور می کنند، این که می توانند از این مباحث به نحو کاملن غیر مُجاز چنان استفاده کنند که گویی زبانشناسان با منحرف کردن توجه از کُدهای کلامی به فرایند شکل گیری گزاره … Continue reading اهمیت ساختارگرایی