Featured

آینده فلسفه

آینده فلسفه موريتس شليک به نظر می رسد ما با تعیین محدوده های طبیعی فلسفه به طور ناخواسته به بینش ژرفی درباره مشکلات آن نایل می شویم: آنها را از زاویه دید جدیدی می نگریم که به ما امکان می دهد تا درباره تمامی جدال های به اصطلاح فلسفی به سیاقی کاملن قطعی و استوار … Continue reading آینده فلسفه

نویسنده و خیال

نویسنده و خیال زیگموند فروید ... بگذارید مطالعه مان را با بررسی و شناخت برخی از ویژگی های خیالپروری آغاز کنیم. می توان گفت که فرد خوشبخت هیچگاه خیالپروری نمی کند. این امر تنها شامل حال انسان ناخشنودی است که امیال و خواسته هایش ارضاء نشده اند. امیال و خواسته های ارضاء نشده نیروی محرک … Continue reading نویسنده و خیال

Featured

رد پاهای دیگری

«رد پاهای دیگری» میشل دوسرتو بگذارید یک بار دیگر معضل تاریخ را از زاویه ای متفاوت مورد بررسی قرار دهیم، بر اساس یکی از آخرین افسانه های غربی ماقبل «توتم و تابو» (۱)، افسانه رابینسون کروزو. این که دنیل دفو (۲) برخلاف مورخین، که از کرونولوژی برای تنظیم گزارش های خود استفاده می کنند، دهانه … Continue reading رد پاهای دیگری

Featured

« فلسفۀ نه »

« فلسفۀ نه » گاستون باشلار ... ما می خواهيم فلسفۀ شناخت علمی را همچون فلسفه ای «باز» تعريف کنيم، يعنی همچون شعور و آگاهی نزد موجودی دارای قوه درک که دستگاه مفاهیم خود را از طریق پرداختن و پروراندن عنصر ناشناخته مهیا می سازد و به واقع در جستجوی چیزی است که با تمامی … Continue reading « فلسفۀ نه »

اهمیت ساختارگرایی

«اهمیت ساختارگرایی»‌ کلود لوی-استروس مباحث و گفتگوهای فنی و تخصصی دوطرفه میان زبانشناسان تفاوت اساسي دارد با آنچه که برخی فلاسفه خامدستانه تصور می کنند، این که می توانند از این مباحث به نحو کاملن غیر مُجاز چنان استفاده کنند که گویی زبانشناسان با منحرف کردن توجه از کُدهای کلامی به فرایند شکل گیری گزاره … Continue reading اهمیت ساختارگرایی

Featured

جنبه های زبانشناختی ترجمه

جنبه های زبانشناختی ترجمه نوشته: رومن‌ یاکوبسن   برتراند راسل بر این باور بود که «کسی معنای ‘پنیر’ را می داند که شناختی غیر-زبانی از پنیر داشته باشد.» حال اگر ما با پیروی از ایده اصلی راسل «بر جنبه های زبانی مرتبط با مسائل سنتی فلسفی تاکید ورزیم»، ناگزیر از قبول این واقعیت خواهیم بود … Continue reading جنبه های زبانشناختی ترجمه

«قدرت كلام مافوق كلام قدرت است»

Ali Yousefi Shomali علی یوسفی شمالی

«قدرت كلام مافوق كلام قدرت است.»

به مناسبت نودمين سالگرد تولد يورگن هابرماس

به قلم: ماتياس سونه
منبع: روزنامه انفورماسيون

habermas_web_1600x1600

يورگن هابرماس به مدت ٧٠ سال مدافع خستگی ناپذير خرد و مدرنيته بوده است. آلمان روز سه شنبه هجدهم ژوئن را به مناسبت نودمين سالگرد تولد برجسته ترين فيلسوف زنده دنيا جشن گرفت.

اگر چه ايدئاليسم زبانی هابرماس با گذشت ساليان متمادی ملايم تر شده است، وانگهي در عصر و دوره ای که اخبار جعلی و دموکراسی های غيرليبرال بر جهان سايه می گسترانند، باور سرسختانه هابرماس به گفت و گو، دموکراسی و خردورزي توأم با نقد سرمايه داری هنوز به طرز فوق العاده ای زنده، پويا و واقعی است.

«او به خاطر لب خرگوشی بودنش، از عهده تدريس بر نمی آيد – و فقط به درد انجام کارهاي تحقيقاتی می خورد.» اين حکم سنگين درباره يورگن هابرماس و استعداد شگرف فلسفی اش، در سالهای پايانی دهه پنجاه، از سوی…

View original post 2,202 more words

Featured

«قدرت كلام مافوق كلام قدرت است»

«قدرت كلام مافوق كلام قدرت است.» به مناسبت نودمين سالگرد تولد يورگن هابرماس به قلم: ماتياس سونه منبع: روزنامه انفورماسيون يورگن هابرماس به مدت ٧٠ سال مدافع خستگی ناپذير خرد و مدرنيته بوده است. آلمان روز سه شنبه هجدهم ژوئن را به مناسبت نودمين سالگرد تولد برجسته ترين فيلسوف زنده دنيا جشن گرفت. اگر چه … Continue reading «قدرت كلام مافوق كلام قدرت است»

قبـــالا ؛ عرفان يهودی

قبالا – نوشته: کارین. ف‌‌. استرکوفسکی ترجمه: علی‌ یوسفی شمالی، آلبرت رحیمی لينک به فايل پی دی اف قبــــالا يا عرفان يهودی الف: پيشگفتار هدف اساسی از اين نوشتار پاسخگويی به دو پرسش است نخست قبالا چيست و سپس بررسی جهات اصلی شکل گيری قبالا در قرن سيزدهم و آغاز قرن چهاردهم يعنی دورانی که اثر … Continue reading قبـــالا ؛ عرفان يهودی

«نابخردي ايراني ميشل فوكو»

«نابخردي ايراني ميشل فوكو» جرمي استنگروم تاملات جرمي استنگروم درباره خامدستي سياسي ميشل فوكو در خصوص انقلاب اسلامی در ايران حديث مفصل و نامبارك روشنفكران طيف چپ و ناتواني ايشان از درك شرارت آميزي رژيم ها و جنبش هاي سياسي اي كه به استبدادهايي خشونت آميز بدل مي گردند. آدم را به ياد شور و … Continue reading «نابخردي ايراني ميشل فوكو»