«به جهان ‘پساواقعيت’ خوش آمديد!»

«به جهان 'پساواقعيت' خوش آمديد!» فوكوياما: غرب وارد دوران سياسي كاملآ تازه اي شده است. و اين اصلأ وضعيتی خوب و اميدوار كننده نيست. چرا فوكوياما بر اين باور است كه غرب در حال "نهادزدايي شدن" است؟ "من هيچ گاه بر اين باور نبوده ام كه نظام هاي سياسي ما از ميزان شفافيت بيشتري نسبت … Continue reading «به جهان ‘پساواقعيت’ خوش آمديد!»

«كشتي گرفتن با خدا و با شيطان»

«كشتي گرفتن با خدا و با شيطان» ايوب، كه به بلايي عظيم گرفتار آمده بود، از قعر چاه مصيبت پروردگار خود را به ياري طلبيد تا پرسش او را پاسخ گويد- و جواب شنيد كه: "پرسش تو بر حق است ؛ اما آيا تو براي پرسيدن آن برحق هستي؟" (**) اخيراً کتابی در اختيارم بود … Continue reading «كشتي گرفتن با خدا و با شيطان»

«نامه‌هایی در باب تربیت زیباشناختی انسان: نامه نهم» ؛ فريدريش شيلر

«نامه‌هایی در باب تربیت زیباشناختی انسان: نامه نهم» ؛ فريدريش شيلر یوهان‌ کریستف ‌فریدریش ‌فون شیلر، فيلسوف و شاعر آزادی و آزادگی، نگاهی بسيار زيبا و عاشقانه به انسان داشت و برای او جايگاهی خاص و ارزش ويژه ای در عالم هستی قائل بود. فریدریش شيلر درباره روح و جان زيبا می نوشت که در … Continue reading «نامه‌هایی در باب تربیت زیباشناختی انسان: نامه نهم» ؛ فريدريش شيلر

«هنر و انقلاب» ؛ هربرت ماركوزه

«هنر و انقلاب» ؛ هربرت ماركوزه تنش جاري ميان هنر و انقلاب حل ناشدني به نظر مي رسد. هنر که خود در عمل قادر به تغيير دادن واقعيت نيست، بدون انكار و نفي خود نيز نمي تواند پاسخگوی نيازهای واقعي انقلاب باشد. با وجود اين، هنر هميشه الهامات و حتي فرم خود را از جنبش … Continue reading «هنر و انقلاب» ؛ هربرت ماركوزه

در باب «بيگانگی» و مفهوم فلسفی آن

در باب «بيگانگی» و مفهوم فلسفی آن (برگرفته از کتاب «فلسفه در عصر ما» ، کپنهاگ 1969) «بيگانگی» اشاره به فرايندی است که در آن متعلقات ذهن يا انسان برای او ناآشنا و غريب جلوه کند. قدري مشخص تر اين که اين مفهوم به روندی اطلاق ميشود که در آن ساخته و مصنوع ذهن يا … Continue reading در باب «بيگانگی» و مفهوم فلسفی آن