مصاحبه با يورگن هابرماس: “ما ناچار از حل كردن معما هستيم”

مصاحبه با يورگن هابرماس: "ما ناچار از حل كردن معما هستيم" برگردان از مصاحبه اي با هابرماس كه در روزنامه دانماركي اينفورماسيون به تاريخ ٢٤ نوامبر ٢٠١٦ درج گرديد. طيف چپ، قبل از آنكه بتواند واكنش مناسبي از خود در مقابل پوپوليسم نشان دهد، بايد به باور هابرماس، انديشمند برجسته آلماني، از خود سوال كند: … Continue reading مصاحبه با يورگن هابرماس: “ما ناچار از حل كردن معما هستيم”