معرفي كتاب «اشك هاي طاووس»

معرفي كتاب «اشك هاي طاووس» سفر به سرزمين ايزدي ها پيش از دولت اسلامي موسوم به داعش پيتر وينگورد «حكايت مردمي كه فرياد كمك خواهي شان به گوش جهانيان نرسيد.»   در ماه آگوست سال ٢٠١٤ دولت اسلامي مبادرت به پاكسازي قومي أقليت هاي مذهبي مستقر در شمال عراق مي كند. كردهاي ايزدي از جمله … Continue reading معرفي كتاب «اشك هاي طاووس»