«اسلاوي ژيژك: ترس و هراس ما از پناهجويان چه پيامی درباره اروپا دارد؟»

  «اسلاوي ژيژك: ترس و هراس ما از پناهجويان چه پيامی درباره اروپا دارد؟» نوشته: اسلاوي ژيژك ٢٩ فوريه ٢٠١٦ ترجمه: علي يوسفی شمالي پرسش اصلی اين نيست كه "آيا پناهجويان تهديدي واقعي برای اروپا هستند؟"، بل كه اين است كه "اين وسواس و دلمشغولي با مساله خطر مهاجران چه چيزي درباره ضعف و سستی … Continue reading «اسلاوي ژيژك: ترس و هراس ما از پناهجويان چه پيامی درباره اروپا دارد؟»