«به جهان ‘پساواقعيت’ خوش آمديد!»

«به جهان 'پساواقعيت' خوش آمديد!» فوكوياما: غرب وارد دوران سياسي كاملآ تازه اي شده است. و اين اصلأ وضعيتی خوب و اميدوار كننده نيست. چرا فوكوياما بر اين باور است كه غرب در حال "نهادزدايي شدن" است؟ "من هيچ گاه بر اين باور نبوده ام كه نظام هاي سياسي ما از ميزان شفافيت بيشتري نسبت … Continue reading «به جهان ‘پساواقعيت’ خوش آمديد!»