توريست (۲۰۱۴): «بهمن و پيامدهای آن»

توريست (۲۰۱۴) «بهمن و پيامدهای آن» "ترس چنان بر او چيره شد که فرار را بر قرار ترجيح داد و با شتاب هر چه تمـــام از مهلکه گريخت.." «روبن اوستلاند» در فيلمی هوشمندانه با سمت و سويی انسانی که در بخش نگاه ويژه جشنواره فيلم کن ۲۰۱۴ به نمايش درآمد، رفتـــــار يک خانواده تحت تاثير … Continue reading توريست (۲۰۱۴): «بهمن و پيامدهای آن»