مروری بر فيلم «ماتادور»

مروری بر فيلم «ماتادور» «پِرس برازنان در يکی از بهترين نقش های سينمايی اش»نوشته: راجر ايبرت ترجمه: علی يوسفی شمالی"آيا جز اين است که انسانهای موفق همواره وجدانی آلوده به گناه دارند؟" «ريچارد شپرد، نويسنده و کارگردان فيلم «ماتادور»، توازن مناسبی ميان عناصر خوفناک و عاطفی برقرار کرده است. با وجودی که فيلم درگير پرسش … Continue reading مروری بر فيلم «ماتادور»