«سرباز گمنام سينمــــا ؛ معمّای کاسپر هاوزر»

«سرباز گمنام سينمــــا ؛ معمّای کاسپر هاوزر» نوشته: راجر ايبرت ترجمه: علی يوسفي شمــــالی فيلمهای ورنر هرتسوک ارتباط چندانی با "نقش آفرينی" به معنای قراردادی کلمه ندارند. او موقعی از نقش آفرينی بازيگرانش احساس رضايت ميکند که ببيند تمام محتويات کاراکترشان را جذب و از آن ِ خود کرده و آنرا با شدت و حدتی … Continue reading «سرباز گمنام سينمــــا ؛ معمّای کاسپر هاوزر»