«چگونه عربستان سعودی ايالات متحده آمريکا را به طرز خطرناکی تضعيف می کند؟»

«چگونه عربستان سعودی ايالات متحده آمريکا را به طرز خطرناکی تضعيف می کند؟» نويسنده: رالف پيترز، تحليل گر استراتژيك فاكس نيوز ترجمه: علي يوسفي شمالي ايران، در حال حاضر، دشمن خارج از مرزهای ما است. حال آنکه عربستان سعودی دشمن داخلی پايدار ما است که هم اکنون در داخل مرزهای ما حضور و اجازه ی … Continue reading «چگونه عربستان سعودی ايالات متحده آمريکا را به طرز خطرناکی تضعيف می کند؟»