فوكو و انقلاب ايران

فوكو و انقلاب ايران کيم روسنکيله نيلسن (روزنامه دانمارکی انفورماسيون) دوره زمانی منتهی به انقلاب اسلامی ايران دوره ای نامطمئن در نويسندگی فوکو محسوب می شود. در حالي که عشق و علاقه او نسبت به آرا و عقايد روح الله خمينی را می توان جزئي از رويارويی بزرگترش با جامعه سکولار غرب به حساب آورد، … Continue reading فوكو و انقلاب ايران