در باب «بيگانگی» و مفهوم فلسفی آن

در باب «بيگانگی» و مفهوم فلسفی آن (برگرفته از کتاب «فلسفه در عصر ما» ، کپنهاگ 1969) «بيگانگی» اشاره به فرايندی است که در آن متعلقات ذهن يا انسان برای او ناآشنا و غريب جلوه کند. قدري مشخص تر اين که اين مفهوم به روندی اطلاق ميشود که در آن ساخته و مصنوع ذهن يا … Continue reading در باب «بيگانگی» و مفهوم فلسفی آن