سورئاليسم راستين: والتر بنيــــامين و “بـــازی قتل”

سورئاليسم راستين: والتر بنيــــامين و "بـــازی قتل" چگونه حمله کم نظير جوشوا اوپنهايمر به دخمه هايی از گذشته سياه اندونزی تجسم بخش فلسفه 'بیداری تاریخی' والتر بنیامین است. نوشته: کری مک آليندن، انستيتوی فيلم بريتانيـــــا Carrie McAlinden, bfi (ترجمه بخشی از يک جستار طولانی) جوشوآ اوپنهایمر، فیلمساز آمریکایی، به جانيان و قاتلان سيمـــايی انسانی بخشيده … Continue reading سورئاليسم راستين: والتر بنيــــامين و “بـــازی قتل”

تقـــــــوا (۲۰۰۶) ؛ مروری کوتاه بر فیلم تقوا

تقـــــــوا (۲۰۰۶) ؛ مروری کوتاه بر فیلم تقوا بحران هویتی برخاسته از تصادم ارزش های زندگی سنتی با الزامات جامعه سرمایه داری ارتقاء رتبه ای که اعتقادات مذهبی و رابطه يک مسلمان با خدايش را به چالش ميکشد. ضرب المثلی قديمی ميگويد: "پول شخصيت و منش آدمها را آشکار ميکند ; اگر دست و دلباز … Continue reading تقـــــــوا (۲۰۰۶) ؛ مروری کوتاه بر فیلم تقوا

توريست (۲۰۱۴): «بهمن و پيامدهای آن»

توريست (۲۰۱۴) «بهمن و پيامدهای آن» "ترس چنان بر او چيره شد که فرار را بر قرار ترجيح داد و با شتاب هر چه تمـــام از مهلکه گريخت.." «روبن اوستلاند» در فيلمی هوشمندانه با سمت و سويی انسانی که در بخش نگاه ويژه جشنواره فيلم کن ۲۰۱۴ به نمايش درآمد، رفتـــــار يک خانواده تحت تاثير … Continue reading توريست (۲۰۱۴): «بهمن و پيامدهای آن»