درباره تله‌فیلم “بايرون” (۲۰۰۳)

درباره تله‌فیلم “بايرون” (۲۰۰۳)

Byron_n

با وجود حضور بازيگران خوب در جمع شرکت کنندگان حاضر در اين فيلم تلويزيونی دو ساعت و بيست و سه دقيقه ای، و نيز مناظر باشکوه و لباسهای دلپذيرش، به جرات ميتوان گفت که فيلم “بايرون” نه تنها پرتره و سيمای دلسوزانه ای از اين شاعر رمانتيک سرای بزرگ انگليسی، جرج گوردن بايرون، ارائه نکرده، بلکه حتی بدتر از آن، بايد گفت، پر از خطاهای واقعی و فاقد پيچيدگی و پيج و تاب های ويژه ی زندگی يک هنرمند بزرگ است.

چگونه است که شخصيتی چون بايرون با صفت آدمی “ديوانه، بد و خطرناک” توصيف، و به عنوان شخصيتی تا منتهای درجه فتنه گر و تحريک کننده به تصوير کشيده می شود! در حالی که ميدانيم او شخصیتی به تمام معنا منحصر به فرد داشت و دارای خلق وخويی شوخ طبع و سرگرم کننده بود. بایرون واقعی، مايه و ملات اش، خیلی بیشتر از اينها است.

در اين که بايرون مجموعه ای متشکل از اجزای گوناگون بود، و نيز در اين که آدم شوخ طبع، گستاخ، سرسخت، حساس، تحسین برانگيز، شجاع، و بالاتر از همه اينها، یک شاعر فوق العاده بود، هيچ شک و ترديدی نيست. اما خب چه ميشود کرد؟ بايد اميدوار بود که شايد روزی و روزگاری در آينده ای دور يا نزديک شاهد اقتباس سينمايی ديگر و واقعی تری از زندگی بايرون باشيم، نسخه ای سينماييِ از زندگيش که دين خود را به او ادا کرده، و آن ارزش و اهميتی را که واقعا شايسته ی چنين شاعر و هنرمند بزرگی است، به او اعطا کند…

اما در درجه نخست بايد پرسيد چه کسی توان بازيگری در نقش بايرون را دارد؟ آيا بازيگری هست که بتواند در انتقال حس افسردگی، سودازدگی و ابتلاء به رنج و دردکشيدن، توانا باشد و در عين حال صدای بی نظيری هم همانند او داشته باشد، از آن دست صداها که لرد بايرون شاعر به داشتنش معروف و زبانزد بود:

“من از حضور او در اتاق، و از اينکه او هم جزو دعوت شدگان است، بی اطلاع بودم، تا لحظه ای که طنين صدای شخصی را در حين گفتگو با خودم شنيدم که آهنگين ترين صدايی بود که در تمام عمرم شنيده بودم، صدايی که هم آرام بود و هم با لطافت سخن ميگفت، و در عين حال زير و بم های زيبايی هم داشت.” (جين پورتر، آوريل 1812)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.