انقلاب از وسط

اگر خيزش و قيامي «از» مرکز يا وسط (از سوي طبقات متوسط جامعه) رخ ندهد، آنگاه بايد منتظر قيامي «برضد» آن بود. حدود ٤٠ سال پيش سه شخصيت مطرح سياسي، فلسفي، و علمي دانمارك به نامهاي كريستيان هلوي پيترسن، ويلي سورنسن، و نيلز ماير كتابي منتشر كردند با عنوان #انقلاب_از_وسط (Oprør fra midten = Revolt … Continue reading انقلاب از وسط